FAQ

Q: Gdzie oraz kiedy można zgłaszać chęć kandydatury na kurs?

A: Po ogłoszeniu terminu egzaminu wstępnego będzie podane także miejsce i termin składania dokumentów oraz jakie dokumenty trzeba będzie złożyć.

 

Q: W jakich godzinach planowo mają się odbywać zajęcia kursowe?

Wykłady rozpoczynać się będą o godz. 16.00 i trwać będą do 20.00. W tym czasie planowane są dwa bloki tematyczne po 2 godziny każdy.

Niedzielne zajęcia w terenie rozpoczynać się będą rano, koło 7.00, 8.00 w zależności od celu i trasy wycieczki.

Być może zdecydujemy się na prowadzenie wykładów nie w piątek, a w sobotę. Ostateczne ustalenia podane zostaną w komunikacie o egzaminach wstępnych.

 

Q: 1. czy pytania z topografii  będą dotyczyły całych Tatr czy Polskiej części?
    2. czy pytania z topografii, przyrody będą dotyczyły Orawy, Liptowa i Spisza?
    3. pytania z ogólnej wiedzy historycznej będą dotyczyły Zakopanego? całego Podtatrza czy szerzej?

Pytania będą dotyczyły rejonu działania przewodnika tatrzańskiego określonego w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki (szczegóły tutaj) oraz rejonów na Słowacji, gdzie przewodnik tatrzański zwyczajowo prowadzi wycieczki, a gdzie nie wymaga się dodatkowych uprawnień przewodnickich.

Pytania będą miały za zadanie sprawdzić, czy kandydat zna teren z opisu, czy był tam osobiście. Np. "po której stronie ścieżki turystycznej stoi krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami ?" albo "gdzie w Dolinie Kościeliskiej widać największe szkody wyrządzone podczas znanego wiatru halnego wiejącego w grudniu 2013 r. "